Close

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมสร้างอนาคตที่ดีแก่เยาวชนไทยผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบเครื่องล้างจาน ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมพิมาลี

กลุ่มผู้บริหารออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นำโดยนางนิจพร จรณะจิตต์ (คนที่ 5 แถวหน้า จากซ้าย) ประธานกลุ่มบริษัทอิตัลไทย มอบเครื่องล้างจานตามโครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิตภายใต้มูลนิธิ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้แก่นางสเตฟานี เดซา ลู (คนที่ 3 แถวหน้า จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพิมาลี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมพิมาลี ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อเร็วๆนี้

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมพิมาลี ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งมอบความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชนชาวไทยผู้ขาดแคลนโอกาส สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ        ให้สามารถหารายได้และความความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมพิมาลีได้พัฒนามาจากหลักสูตรของสมาคมอี เอช แอล สไมล์ ของโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ แห่งสวิตเซอร์แลนด์ (Association EHLsmile of the Ecole Hoteliere de Lausanne) โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยครูผู้ฝึกสอนในประเทศไทย หลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ประกอบด้วยวิชาการทำครัวและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Kitchen and F&B services) ตลอดจนวิชาการจัดการส่วนห้องพัก (room division) รวมถึงความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ เช่น ภาษาอังกฤษและทักษะ         ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเน้นหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านหลักสูตรที่ครอบคลุมวิชาหลักที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการบริการ         ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารและฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารและฝึกอบรมห้องอาหารและครัว และบังกะโลที่พักสำหรับแขกจำนวน 4 หลัง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรและผู้สนับสนุนหลักของโครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรมพิมาลี ได้ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนและอุปกรณ์การเรียนการสอนจากมูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และให้คำปรึกษาทางด้านการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งการสนับสนุนโอกาสการฝึกงานของนักเรียนกับโรงแรมในเครือ และในอนาคต ออนิกซ์ฯ มีโครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของศูนย์ฝึกฯ และการริเริ่มโครงการครูฝึกอาสาส่งเสริมให้ผู้บริหารและทีมงานผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการบริการจากกลุ่มโรงแรมของออนิกซ์ฯ ไปเป็นอาสาสมัครเพื่อเสริมทักษะให้กับคณะครูและนักเรียนของศูนย์ฝึกฯ อีกด้วย ออนิกซ์ฯ มีความภาคภูมิใจในการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความยากจนแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนโอกาสแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการของประเทศไทย