ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยหุ้นส่วน
คนไทย คือ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูตร และมิสเตอรจิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนชาวอิตาลี จากวันนั้นจนถึงวันนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง จนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของประเทศ กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อันได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่อันเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร รวมถึงการนำเข้าสินค้าต่างๆ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอิตัลไทยมีพนักงานกว่า 5,000 คน ใน 7 ประเทศ แถบเอเชีย แปซิฟิค

เรา “อิตัลไทย” ภาคภูมิใจในประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน การเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ความแนวแน่ของเราทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพต่างๆ จนเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปจวบจนปัจจุบัน วันนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวไปให้เหนือกว่าที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของคุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

สู่ปฐมบทใหม่

ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินธุรกิจมา ครบ 60 ปี ซึ่งนับเป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่อิตัลไทยยุคใหม่ ที่ต่อจากนี้ไปเราพร้อมทะยานสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่วแน่บนพื้นฐานของธุรกิจหลัก และวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่งที่สั่งสมมานานกว่า 60 ปี จากนี้ไปทุกธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจขั้นแนวหน้าของเมืองไทยและอาเชียน

ในอีก 5 ปี ข้างหน้านับจากนี้ไป (พ.ศ. 2562) ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวที่เราวางแผนไว้ เรามั่นใจว่าทุกธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยจะสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นเท่าตัวได้ ซึ่งการเติบโตนี้จะเป็นไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย คือ การเป็นองค์กรชั้นเลิศของบริษัทพัฒนาธุรกิจ และบริการที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง โดยสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เกิดคุณค่าครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

จัดหาสินค้าและบริการคุณภาพที่ทันต่อทุกความต้องการของตลาด และก้าวนำล้ำความคาดหวังของลูกค้าเสมอ

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยมุ่งมองไปยังอนาคต วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อมอบทิศทางที่ชัดเจนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทลูกทุกบริษัท บนรากฐานของธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และการก้าวไกลของธุรกิจ

ค่านิยมหลัก (RACE)

การสร้างคุณค่าผ่านผลงานที่โดดเด่นคือหน้าที่หลักของเรา โดยคุณค่าในที่นี้มีสามส่วนที่สำคัญคือ
1. คุณค่าต่อธุรกิจ
2. คุณค่าต่อองค์กร
3. คุณค่าต่อบุคลากรของเรา
โดยคุณค่าต่างๆ นั้น จะมีการประเมินและส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของเราจะเป็นองค์กรแถวหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

เราเชื่อมั่นในการสร้างพันธมิตร และจะเติบโตอย่างเป็นเอกภาพไปพร้อมกับพันธมิตรทั้งภายในองค์กร อันได้แก่พนักงานของเราทุกคน และพันธมิตรภายนอกองค์กรหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความเป็นมืออาชีพ ธรรมาภิบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เรายึดมั่นในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เราทุกคนยังสร้างพันธสัญญากับตัวเองว่า จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้กับตัวเราเองและองค์กรอย่างแน่วแน่เพื่อความเป็นเลิศ

พลังใจคือพลังขับเคลื่อนของเรา เป็นรากฐานอันมั่นคงของเราทุกคน เป็นพลังให้เราพร้อมที่จะแข่งขัน เติบโต และก้าวสู่ความเป็นเลิศ พลังใจจะเชื่อมใจพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพิ่มพลังให้แก่กัน เพื่อให้เราสามารถต่อยอดความคิดริเริ่มจนกลายเป็นความจริงและเอาชนะทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์