news 02 Nov 2017

อิตัลไทยอุตสาหกรรม ตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015


 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตอกย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการยกระดับการให้บริการด้วยมาตรฐาน  ISO 9001:2015 โดยมี นางพรวิไล มาศสกุลพรรณ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณจาก บริษัท อินเตอร์เทค ผู้นำการให้บริการงานด้านคุณภาพแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

อิตัลไทยอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยการตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และขีดความสามารถขององค์กร เพื่อให้การการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าขององค์กรโดยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ง ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

Relate News

NEWS
16 Jan 2018

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขยายฐานร่วมธุรกิจกับ เจอาร์ คิวชู ประกาศเปิดตัวชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ

​ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส ...

NEWS
03 Jan 2018

บทสัมภาษณ์ คุณยุทธชัย CEO Italthai Group ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สวมบท “ผู้บริหารหนุ่ม” ตั้งแต่อายุยังน้อยจริงๆ สำหรับ“ยุทธชัย ...