ติดต่อ

อิตัลไทย เฮ้าส์

2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
View Mapโทร : 66(0)-2319-1031-40, 66(0)-2319-2021-37, 66(0)-2718-0820-39
แฟ๊กซ์. : 66(0)-2318-2654, 66(0)-2318-3027
อีเมล์ : info@italthaigroup.com