ที่อิตัลไทย พันธสัญญาทาง และการพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งสิ่งนี้เองนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากหุ้นส่วนและพันมิตรทางธุรกิจของเราเสมอมา ส่งผลให้เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจของเรา ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร” และ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์”

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก

บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนัก ที่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมมั่นใจในด้านบริการหลังการขายด้วยศูนย์ให้บริการอิตัลไทย เซ็นเตอร์ (Italthai Center) ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และ สปป. ลาว

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบแถวหน้าของเมืองไทย ดำเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 รวมถึง OHSAS18001:2007

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์

ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านบริหารจัดการโรงแรม

ดำเนินงานภายใต้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งให้บริการด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ และสปา ซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ อมารี โอโซ่ และ ชาม่า เป็นต้น โดยในปี 2562 ออนิกซ์ ได้ตั้งเป้าขยายธุรกิจจัดการโรงแรม ให้ครอบคลุม 100 พรอพเพอร์ตี้ 18,500 ห้อง ใน 10 ประเทศ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังมีธุรกิจ ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ซึ่งเป็นศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของศูนย์การค้าแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์การค้าด้านอาร์ตแอนด์แอนทีค ที่มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานร้านค้าศิลปวัตถุเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

บริหารงานโดย บริษัท อิตัลไทยฮอสพิทาลิตี้ จำกัด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มอิตัลไทย ที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการทำตลาดในฐานะ F&B Solution Provider มุ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (HORECA) ทั่วประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องดื่มและไวน์ระดับพรีเมี่ยมจากหลายประเทศทั่วโลก นํ้าแร่เปอริเอ (Perrier) นํ้าแร่วิทเทล (Vittel) และแชมเปญดูวาล-เลอรัว (Duval Leroy) และเป็นผู้บริหารธุรกิจ แฟรนไชส์ แบรนด์ชาทีดับเบิลยูจีที (TWG Tea) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย