กลุ่มบริษัทอิตัลไทย

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอิตัลไทยได้เติบโตอย่างมั่นคงจนยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในวิถีเศรษฐกิจของประเทศ เรามีภาคภูมิใจในประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและในความมุ่งมั่นของการพัฒนาบุคลากรของเรา และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ความแน่วแน่นี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพต่างๆ เป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปจวบจนปัจจุบัน

ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยมีวาระครอบรอบ 60 ปี เราจึงถือเหตุการณ์สำคัญนี้เป็นพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของเรา ที่จะนำพากลุ่มบริษัทอิตัลไทยให้ทะยานสู่ความสำเร็จ เป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทยและอาเชียน เราจะเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังที่เราได้รับความไว้วางใจจากจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา วันนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยพร้อมแล้วที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปภายใต้การบริหารงานของคุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มบรษัทอิตัลไทย

โครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็นสองส่วนหลักๆ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย นั่นก็คือ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร” ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาประเทศไทย และ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์” ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจทั้ง สองส่วนอย่างเท่าเทียมกัน