Close

ข่าวสาร

ข่าวและ กิจกรรม

November 30, 2018

อิตัลไทย โชว์ผลงานปิดปี 2561 คาดเติบโต 17% แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เน้นการสร้างคนขับเคลื่อนองค์กรรับปี 2562 เดินเครื่องรุกสู่ตลาดเอเชีย ตั้งเป้าปีหน้ากวาดรายได้ 1.5 หมื่นล้าน

Read More

October 22, 2018

ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อกร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งไทเป (NPM) จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และครั้งแรกในประเทศไทย

Read More