02 Jul 2016

งานประมูลศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ครั้งที่ ๓๗๑ ประจำเดือนกรกฎาคม


 
news-pic-22_1-2.jpg


ศูนย์การค้า "ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก" และ อาร์ซีบี อ๊อคชั่น 
ชวนนักสะสมร่วมงานประมูลศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ 
ครั้งที่ ๓๗๑ ประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์การค้า "ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก" ศูนย์รวมงานศิลปะและโบราณวัตถุแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ บริษัทรีเวอร์ไซด์ อ๊อคชั่นเฮ้าส์ หรือ อาร์ซีบี อ๊อคชั่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านจัดการประมูลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยมีมาตรฐานระดับชั้นนำของประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี

มีความยินดีขอเชิญนักสะสม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน “การประมูลศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ครั้งที่ ๓๗๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องอาร์ซีบี อ๊อคชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้า "ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก" โดยมีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุกว่า ๒๐๐ รายการ เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๒๓๗ ๐๐๗๗ ต่อ ๔๕๙, ๔๖๐
หรืออีเมล์ auction@rivercity.co.th