08 Jun 2016

มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน


 
news-pic-17_1-2.jpg

เชิญร่วมเสวนาพิเศษ “มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน”
โดย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

พร้อมร่วมลุ้นรับภาพถ่าย ที่จัดแสดงอยู่ภายในงานครั้งนี้ 1 ภาพ

ศูนย์การค้า "ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก" ขอเชิญผู้สนใจในความงดงามของภาพถ่าย และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง มนต์เสน่ห์บูรพา มนตราอาเซียน โดย คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และดร.ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์ ศิลปินช่างภาพ ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้เกียรติ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ครั้งบุกเบิกทำสารคดี มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่าง ผ่านผลงานภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้าน จากศิลปินช่างภาพหลายๆ ท่าน

พลาดไม่ได้ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ 
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาร์ซีบี แกลลอเรีย 
ชั้น ๒ ศูนย์การค้า "ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก"

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ๐๒ ๒๓๗ ๐๐๗๗ ต่อ ๖๐๐
หรือส่งข้อความมาทาง inbox ภายในวันที่ ๖ มิถุนายนนี้ 
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาจากหน้าเพจ facebook นี้
เพียง ๕๐ ท่าน เท่านั้น