การสร้างเขื่อนไชยบุรี และการเลือกใช้เครื่องจักรกลหนัก
2016-07-22