Mobile Air Compressor ดูซาน
Doosan Mobile Air Compressor

Mobile Air Compressor ดูซาน (Doosan Mobile Air Compressor)

อิตัลไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย Mobile Air Compressor ดูซาน (Doosan Mobile Air Compressor)

1000 CFM

Mobile Air Compressor ดูซาน

1600 CFM

Mobile Air Compressor ดูซาน

375-600 CFM Dual Pressure

Mobile Air Compressor ดูซาน

750 & 825 CFM

Mobile Air Compressor ดูซาน

750-1500 CFM High-pressure compressors

Mobile Air Compressor ดูซาน

C185

Mobile Air Compressor ดูซาน

Drill Modules

Mobile Air Compressor ดูซาน

IQ Systems/Aftercoolers

Mobile Air Compressor ดูซาน

NHP1500 Oil-free compressor

Mobile Air Compressor ดูซาน

Platinum Series (185-250 cfm)

Mobile Air Compressor ดูซาน

XXHP1270/XHP1500FCAT (dual pressure)

Mobile Air Compressor ดูซาน

Success Story