Atlas Copco แอตลาส คอบโก้

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ Atlas Copco เป็นผู้นำด้านการพัฒนาการสร้างผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องขุดเจาะพื้นผิวถูกใช้สำหรับการขุดหลุมขนาดกว้างในงานเหมืองหินซึ่งสามารถขุดหลุมได้กว้างขนาด 23 ถึง 203 มม. เรามีผลิตภัณฑ์เครื่องขุดเจาะที่หลากหลายที่สุดในตลาด โดยแบ่งเป็นเครื่องขุดไฮโดรลิกอัตโนมัตรุ่น SmartROC เครื่องขุดเอนกประสงค์รุ่น FlexiROC เครื่องขุดรุ่น PowerROC และ เครื่องขุดความดันสูง รุ่น AirROC

Surface drill rigs Surface drill rigs

Surface drill rigs
Surface drill rigs

Success Story