สาขา หาดใหญ่

40/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-292568 , 089-7719883
074-292640
iti_hadyai@italthaigroup.com